STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ A MĚŘENÍ PODLAHOVÝCH PLOCH
Zakoupili jste rodinný dům nebo byt bez stavební dokumentace? Chystáte se provést rekonstrukci Vaší nemovitosti a chybí Vám její výkresy? Vyřizujete hypotéku a banka požaduje výkresovou dokumentaci kterou nemáte?
Potřebujete zjistit přesnou velikost podlahové plochy Vašeho bytu nebo bytového domu? Zajímá Vám schema a podlahová plocha kanceláře, obchodu nebo výrobních prostor?

S důvěrou se na nás obraťte.
V rámci naší činnosti poskytujeme následující služby:
  - stavební zaměření stávajícího rodinných domů, bytů, budov
  - zaměření podlahových ploch nemovitostí
  - ostatní služby
Výsledkem zaměření je odborně provedená výkresová dokumentace za příznivé ceny.
Zaměřujeme rodinné domy, byty (bytové jednotky), bytové domy, budovy, komerční a kancelářské objekty, průmyslové a historické objekty, garáže, chaty. Přehled a fotografie vybraných akcí naleznete v kategorii Reference.

PASPORTIZACE BUDOV A OBJEKTŮ

Zajišťujeme úplnou i částečnou pasportizaci objektů, tedy zjištění a zachycení skutečného stavu. Pasportizace zahrnuje detailní prohlídku nemovitosti se zdokumentováním všech zjištěných částí stavby včetně vedení technických sítí, dokumentovat lze i poruchy konstrukcí. Veškeré poruchy jsou popsány, zakresleny do výkresů a vyfotografovány. Výstupem je poměrně obsáhlý elaborát přesně popisující objekt doplněný obsáhlou fotodokumentací v tištěné i digitální podobě.

Pasportizace slouží zejména ke zdokumentování stavu nemovitostí v určitém termínu. Z tohoto dokumentu je jasně patrný stav nemovitosti a jaké poruchy se na posuzovaném objektu vyskytují a lze jím zpětně prokázat stav nemovitosti. To je důležité například pro stavebníky při realizaci staveb v těsné blízkosti jiných objektů a při realizaci nástaveb či přístaveb. Provedením pasportizace lze často zabránit vleklým sporům o způsobenou škodu.

Zvláštním typem pasportu je dokladování stavu rozestavěné nemovitosti kde se zachycuje přesný stav rozestavěnosti posuzované nemovitosti v daném čase. Tento typ pasportu se využívá například při ukončení smlouvy o dílo s dodavatelem před dokončením celého předmětu plnění.

Cena zaměření
Pro návrh ceny vychazíme hlavne ze zastavěné plochy objektu, počtu rezů, pohledů a složitosti objektu. Většinou se cena pohybuje kolem 40.- 60. Kč/ m2.

Cena zaměření standardně zahrnuje:
- dopravu pracovníků na místo měření a zpět*
- vynesení naměřených údajů v elektronické podobě
- výkresovou dokumentaci (půdorysy, pohledy, řezy)
- fotodokumentaci
- technickou zprávu
- data v digitální podobě na CD/DVD
- tištěné paré v požadovaném počtu

cena nezahrnuje doopravu- cena za dopravu dohodou dle velikosti zakázky

* Akce: doprava zdarma do 35 km od pobočky v Brně (viz. kontakty)