Cena

 


Cena zaměření
Pro návrh ceny vychazíme hlavne ze zastavěné plochy objektu, počtu rezů, pohledů a složitosti objektu. Většinou se cena pohybuje kolem 40.- 60. Kč/ m2.

Cena zaměření standardně zahrnuje:
- dopravu pracovníků na místo měření a zpět*
- vynesení naměřených údajů v elektronické podobě
- výkresovou dokumentaci (půdorysy, pohledy, řezy)
- fotodokumentaci
- technickou zprávu
- data v digitální podobě na CD/DVD
- tištěné paré v požadovaném počtu

* Akce: doprava zdarma do 35 km od sídla firmy nebo do 20 km od pobočky (viz. kontakty)

 Ceník, cena- vizualizace staveb, vizualizace interiérů

Kolik Vás to bude stát? Ceny vizualizací jsou více než cokoliv ostatního závislé na zadání zákazníka. Obecně se dát říci, že neexistuje možnost bez kontaktu se zákazníkem určit ceny i typických realizací. Cenu vždy ovlivňuje několik žákladních kritérií. U vizualizací staveb se jedná o složitost podkladů, množství požadovaných alternativ, množství požadovaných pohledů a v neposlední řadě také náročnost klienta. Mnoho klientů zvládne zaslat zadání emailem a komunikovat celý průběh zakázky telefonicky. Jsou ale  náročnější klienti, jenž vyžadují v průběhu projektu nekoliknásobné osobní konzultace.

Jak budeme postupovat? Přečte si něco více o jednotlivých formách vizualizace zde...
U vizualizace interiéru je situace podobná, zde cenu poměrně zásadně ovlivňuje počet a složiitost prvků, jenž naši 3d modeláři do interiéru modelují dle podkladů. Samozřejmě je také důležitá kvalita podkladů, z náčrtku rukou na kusu papíru se hůře přenáši Vaše představa než z kvalitně zpracovných výkresů ve formátu dwg.

Nicméně i tak jsme schopni definovat základní ceny, jenž při dodržení standartního průběhu a počtu korektur mohou odpovídat. Rádi Vám ovšem vytvoříme ZDARMA cenovou nabídku, na Váš projekt.

Cena vizualizace exteriéru: od 2800,- Kč

Cena vizualizace interiéru: od 1000,- Kč

Cena za průkaz energetické náročnosti budov

Se pohybuje kolem 7990,- Kč za rodinny dům, u větších staveb cena dohodou.

Cena za stavební projekt 

dohodou